Datassist
 
 
 < Hesaplama Varsayımları
 
BRÜTTEN NETE ÜCRET HESAPLAMASI VARSAYIMLARI
  • Hesaplama bir ay 30 çalışma günü üzerinden yapılmıştır.

  • Brüt ücret, yol ve yemek ücreti Yeni Türk Lirası, Dolar ve Euro olarak girilebilmektedir. Girilen değerin dolar veya euro olması durumunda , Dolar Kuru ve Euro Kuru hanesine girilen dolar ve euro kurları esas alınarak değerler Yeni Türk Lirasına çevrilir ve hesaba Yeni Türk lirası olarak katılır.Sonuçta net ücret Yeni Türk Lirası olarak ekrana getirilir.

  • Kümüle gelir vergisi matrahı, yol ve yemek ücretlerinin girilmemesi durumunda, bu değerler sıfır olarak kabul edilmiştir.

  • Hesaplama girilen Asgari Ücret değerini minimum brüt olarak kabul etmekte ve bu kısıtlamaya uyulmaması halinde hata mesajı gösterip hesaplama yapmamaktadır.

  • Parametreler penceresindeki değerler içinde bulunduğumuz yılın güncel parametrelerini yansıtır. Ancak bu penceredeki tüm parametreler değiştirilebilir ve bu şekilde geçmiş yılların değerlerine göre de hesap yapılabilir. İstenildiğinde tekrar güncel yılın parametrelerine dönüş yapılabilir.

  • Yıllık Maaş Hesabı, çalışanın 12 ay boyunca aynı brüt ücreti ile çalıştığı farzedilerek yapılmıştır.

  • Yıllık Maliyet penceresinde çalışan, o yıl toplam ödediği SSK ve İşsizlik Primlerini ve yıllık toplam net maaş tutarını, işveren ise çalışan için o yıl ödediği toplam SSK ve İşsizlik primleri ve çalışanın yıllık maliyetini görebilir.

  • Parametreler penceresindeki %15 matrah sınır değerinin sıfırdan (0) farklı bir değer girilmesi durumunda esas pencerede girilen aylık brüt ücret bu değerin altında ise, net ücret hesaplanırken gelir vergisi kesilmeyeceği için tüm hesaplarda gelir vergisi sıfır (0) kabul edilmiştir.

  • Hesapta girilebilecek tutarsız değerler yanlış hesap yapılmasına veya eski yapılan hesabın yenilenmemesine yol açabilir.

 
Bu bölüme katkı ve önerileriniz için lütfen bize yazın...