< Hesaplama Varsayımları
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESABI VARSAYIMLARI
 
 • 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesine göre bir yıl tam çalışmanın karşılığında ödenecek kıdem tazminatı tutarı "30" günlük brüt ücrettir.
  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (13 Haziran 1983 Esas 3542, Karar 5245) ve Sayıştaş Temyiz Kurulu (7 Mart 1989 Dosya No:21607, Tutanak 21721) kararlarına göre "30" günlük ücret bulunurken yıl 365 gün kabul edilmektedir.

 • Hesaplamalarda da kullanılacak maaş,İkramiye tutarı,yol ve yemek brüt olarak kabul edilmiştir.

 • Diğer ödentiler hesaplamalara brüt değerleri toplanarak katılmıştır.

 • Brüt maaş,yol,yemek,ikramiye,diğer brüt ödentiler toplamı ve kümüle gelir vergisi matrahı bölgeleri boş bırakıldığı takdirde hesaplama sırasında bu değerler 0 olarak kabul edilir.

 • Program İşe giriş ve İşten ayrılış tarihlerine ilk olarak sistemin tarihini atamaktadır.

 • Hesaplamalardaki bütün ödentiler Yeni Türk lirası olarak kabul edilmiştir.

 • Hesaplamalara esas olan kidem süresi yasada belirtilen 1 aylık deneme süresine eşit veya küçük ise program hesaplama yapmaz ve bu ikazı belirten bir uyarı mesajı gösterir.

 • Hesaplamalarda kullanılan gelir vergisi matrah sınırları,oranları,kidem tazminatı tavan değeri vs. gibi yasal parametreler veritabanından güncel değerlere göre getirilir.

 • Hesapta girilebilecek tutarsız değerler yanlış hesap yapılmasına veya eski yapılan hesabın yenilenmemesine yol açabilir.

      HATA MESAJLARI :

 • Hangi Tazminatı Hesaplamak İstediğinizi Seçmediniz : İhbar ya da Kıdem veya her ikisinin de hesaplanacağını gösteren seçimin yapılmadığını belirtir.

 • İşe Giriş Tarihini Seçiniz : İşe giriş tarihinin seçilmediğini belirtir.

 • İşten Çıkış Tarihini Seçiniz : İşten ayrılış tarihinin seçilmediği belirtir.

 • Kıdem Süresi Bir(1) Aydan Az Olamaz : İşe giriş tarihi ve işten ayrılış tarihi arasındaki gün farkının 1 aydan ( 30 günden ) az olduğunu belirtir.

Bu bölüme katkı ve önerileriniz için lütfen bize yazın ...