<%@ include file="top.html" %>
 
 
 Hesaplama Varsayımları | Kanuni Parametreler | Sıkça Sorulan Sorular
YARDIM KONULARI
   
  ÇALIŞAN TİPİ
  SAKATLIK DURUMU
  KÜMÜLE GELİR VERGİSİ MATRAHI
  AYLIK NET MAAŞ TUTARI
  ÇALIŞMA GÜN SAYISI
  YOL ÜCRETİ
  YEMEK ÜCRETİ
  BRÜT ÜCRET
  HESAP TÜRÜ
  HESAPLANMASI İSTENİLEN TAZMİNATLAR
  İŞE GİRİŞ TARİHİ
  İŞTEN AYRILMA TARİHİ
  SENELİK İKRAMİYE ADEDİ
  SENELİK İKRAMİYE TUTARI
  DİĞER YILLIK BRÜT ÖDENTİLERİN TOPLAMI
   
 
 
ÇALIŞAN TİPİ
 

Çalışan Normal ve Emekli olarak adlandırılmıştır. Parametreler çalışma durumuna göre   değişmektedir. Bu parametre Normal olarak seçildiğinde; SSK İşçi Hissesi Prim tutarı %14'dür.(Hastalık Sigortası %11 üzerinden %5, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları %20 üzerinden %9 olmak üzere %14'dür).Bu parametre Emekli olarak seçildiğinde; çalışanın ücreti Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olacağı için %7,5 İşçi Hissesi Primi hesaplanır.(%7,5 İşçi ve %22,5 İşveren olmak üzere toplam %30'dur.)

Başa Dön >>
 
SAKATLIK DURUMU
 

Özel indirim, çalışanların kazancından(günlük, aylık ve yıllık), her yıl devlet tarafından belirlenen tutarda, Gelir Vergisi Matrahında yapılan indirimdir. Gelir Vergisi Matrahı, çalışanın, Gelir vergisine esas ücretinden, SSK İşçi Hissesi Primi, İşsizlik İşçi Hissesi Primi, Özel İndirim düşülerek hesaplanır.

Sakatlık indirimi ise, Özel İndirim tutarının:

 • Birinci derece sakatlar için sekiz katı,

 • İkinci derece sakatlar için dört katı,

 • Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır.

 • Sakatlık derecesi kavramı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından aşağıda belirtilen çalışma gücü kaybı oranlarına göre hesaplanır:

 • Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden Birinci Derece Sakat,

 • Çalışma gücünün %60'inden fazlasını (%60 dahil) kaybeden İkinci Derece Sakat,

 • Çalışma gücünün %40'inden fazlasını (%40 dahil) kaybeden Üçüncü Derece Sakat sayılır.

 • Başa Dön >>
   
  KÜMÜLE GELİR VERGİSİ MATRAHI
   

  Maaşın hesaplandığı yılın başından, hesaplanacak olan ay dahil olmak üzere tüm Gelir Vergisi Matrahının toplamıdır. Bu her sene dilimler halinde yeniden tespit edilir.

  Başa Dön >>
   
  AYLIK NET MAAŞ TUTARI
   

  Çalışan durumu seçildikten sonra, brüt maaşdan hareketle kesintiler aşağıda gösterilmiştir.Brüt maaş üzerinden, normal çalışma ise %14, emekli ise %7,5 SSK Primi hesaplanır.Brüt maaş üzerinden, normal çalışan ise %1 İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi hesaplanır. Emekli ise hesaplanmaz, kapsam dışıdır.Özel Gider İndirimi, günlük değeri ile çalışma gün sayısının çarpımı olarak hesaplanır. Yukarıda yapılan hesaplamaların Brüt Maaştan düşülmesi suretiyle Gelir Vergisi Matrahı tesbit edilir. Yıl içinde ücrete esas olan Gelir Vergisi Matrahı kümüle olarak hangi vergi dilimine tabi ise, o oran esas alınarak Gelir Vergisi Matrahından hesaplaması yapılır. Brüt Maaş üzerinden %0.6 Damga Vergisi hesaplanır. Yukarıda yapılan hesaplamaların Brüt maaşdan düşülmesi suretiyle AYLIK NET MAAŞ TUTARI 'na ulaşılır.

  Kısaca; (BRÜT MAAŞ TUTARI)-(SSK İŞÇİ HİSSESİ+İŞSİZLİK İŞÇİ HİSSESİ+GELİR VERGİSİ+DAMGA VERGİSİ) = NET MAAŞ TUTARI olarak hesaplanır.

  Başa Dön >>
   
  ÇALIŞMA GÜN SAYISI
   

  Hesaplaması yapılan maaşın kaç gün çalışıldığının girileceği hanedir. Hafta sonu, genel tatiller ve yıllık ücretli izinler dahildir. Ücretsiz izinli, çalışma gün sayısına dahil edilmez.

  Başa Dön >>
   
  YOL ÜCRETİ
   

  Çalışana servis tahsis edilmediği durumlarda aylık olarak işverenle anlaşılmış miktarlarda nakit, ücrete ilave ödemedir. Bu çalışanın fiili çalışma gün sayısına orantılı olarak ödenir. Bunun üzerinden SSK Primi kesilmez.Gelir ve Damga Vergilerine tabidir.

  Başa Dön >>
   
  YEMEK ÜCRETİ
   

  Çalışana işyeri bünyesinde yemek verilmediği durumlarda, öğle yemeğini karşılayan, nakit olarak yapılan ödemedir. Bu çalışanın fiili çalışma gün sayısına orantılı olarak ödenir. Bunun üzerinden SSK Primi kesilmez. Gelir ve Damga Vergilerine tabidir. Yemek çeki olarak yapılan ödemeler dahil değildir. Yemek çeklerinde, her sene Maliye Bakanlığının belirlediği günlük vergiden istisna tutara kadar yapılan ödemeler vergiden muaftır. Bu tutarın üzerinde yapılan ödemeler, Gelir ve Damga Vergilerine tabidir.

  Başa Dön >>
   
  BRÜT ÜCRET
   

  Günlük çalışma karşılığında hak edilen tutardır. Programda brüt ücret parametresi, aylık 30 gün üzerinden, hafta tatili genel tatil ücretleri dahil olup, hiçbir kesinti yapılmadan, çalışması karşılığında çalışanın aldığı aylık ücrettir. Bu ücrete ikramiye, prim, yardım vs. dahil değildir

  Başa Dön >>
   
  HESAP TÜRÜ
   

  Kıdem tazminatı hesabında, işe giriş tarihinden itibaren bir yılı çalışma günü olarak tamamladıktan sonra uygulanan hesaplama şeklini ifade eder. İş Kanunu'nda tam bir netlik bulunmadığı için, tazminat bedelinin gün karşılığı olarak yılı; 365 gün veya ayı 30 gün kabul edip 360 gün olarak hesaplanacağı, iki ayrı uygulama olarak yer almaktadır.

  Başa Dön >>
   
  HESAPLANMASI İSTENİLEN TAZMİNATLAR
   

  Bir veya iki seçenek birden seçilebilir. Bir yılı geçmeyen sürelerde kıdem tazminatına, uzun süreli iş akitlerinde deneme süresinden önce iş akdinin feshinde, her iki tazminata hak kazanılmamaktadır(İş Kanunu Madde.12,14). Kıdem tazminatı, Devlet'in açıklamış bulunduğu süreler içinde ve kıdem tazminatı taban ve tavanı arasında bulunan yasal sınırlar içindeki tutarları ifade eder(İş Kanunu Madde.14). İhbar tazminatı için şüreler İş Kanunu Madde.13'de belirtilmiştir.

  Başa Dön >>
   
  İŞE GİRİŞ TARİHİ
   

  Şu anda çalışılmakta olan işle ilgili, sigortalı işe giriş bildirgesinde bulunan başlangıç tarihini ifade etmektedir.

  Başa Dön >>
   
  İŞTEN AYRILMA TARİHİ
   

  Şu anda çalışılmakta bulunulan işle ilgili akdin sona erdiği veya sona erdiği varsayılan tarihi ifade etmektedir.

  Başa Dön >>
   
  SENELİK İKRAMİYE ADEDİ
   
  Bir yıl süresince alınan ikramiye sayısıdır.
  Başa Dön >>
   
  SENELİK İKRAMİYE TUTARI
   

  İkramiye ödemelerinin kıdem tazminatı hesabında yer alması sürekliliği gerektirmektedir. Örnek:Bir yıl öncesinde ödenen ikramiyelerin, bir yıl sonra ödenmemesi veya önce ödenmeyen ikramiyenin, ödenmeye başladığı aynı yılda iş akdinin feshinde, kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınmamaktadır. Süreklilik kavramı; belirli süreler içinde yapılan ödemelerin sonraki yıllarda aynı şekilde ödenmesini ifade eder.

  Başa Dön >>
   
  DİĞER YILLIK BRÜT ÖDENTİLERİN TOPLAMI
   

  Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması kanunca uygun bulunan yukarıda yer almayan diğer ödemelerin toplamıdır.

  Başa Dön >>
     
  Bu bölüme katkı ve önerileriniz için lütfen bize yazın ...